1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Наведений нижче текст є Договір між інтернет-сайтом RODOVID.NET, надалі Продавець, і
користувачем послуг інтернет-сайту, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа,
фізична особі підприємець), надалі Покупець.
1.2. Цей Договір визначає умови покупки друкованої та сувенірної продукції, надалі ТОВАР,
Покупцем через інтернет-сайт Продавця.
1.3. Договір є публічним згідно ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України, є еквівалентом усної
угоди та має належну юридичну силу.
1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов
цього договору-оферти, що підтверджує укладання Договору на запропонованих умовах, є факт
здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на інтернет-сайті (або в інший спосіб)
ТОВАРУ.
1.5. 1.5. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі
значення:
«Інтернет-сайт» - сайт Продавця, створений для укладення Договорів роздрібної та оптової
купівлі-продажу, після ознайомлення Покупцем із запропонованим ТОВАРОМ Продавця на
фотознімках дистанційним способом.
«Продавець» - організація, незалежно від її організаційно-правової форми, та/або фізична
особа-підприємець, який здійснює продаж товару.
«Товар» - продукція, пропонована до продажу і розміщена на сайті rodovid.net.
«Покупець» - фізична та/або юридична особа, визначена Покупцем, яка повинна отримати
замовлений Товар.
«Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.
«Замовлення» - окремі пропозиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при
оформленні заявки на сайті.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Продавець здійснює продаж і доставку Товару згідно чинного прейскуранта, опублікованого на
сайті rodovid.net, а Покупець оплачує та приймає Товар відповідно до умов цього Договору,
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
3.1. Формування замовлення
3.1.1. Замовлення приймаються через сайт rodovid.net та опрацьовуються в робочий час Продавця.
3.1.2. Вартість замовлення Товару не включає доставку до Одержувача. Вартість доставки
оплачується окремо.
3.1.3. Продавець не надає послуги з купівлі Товару, придбаного у третіх осіб за замовленням Покупця.
3.1.4. Якщо замовлення було повністю оформлене і оплачене Покупцем, відправлення Замовлення
відбувається протягом 3-х робочих днів.
3.1.5. При оформленні замовлення Покупець повинен максимально точно вказати дані Одержувача.
Невірна інформація, надана Покупцем, може перешкодити виконанню замовлення у належні
терміни. У такому випадку відправлення відкладається до моменту уточнення коректних даних
Одержувача.
3.2. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
3.2.1. Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.
3.2.2. Покупець оплачує вартість замовлення за Договором шляхом перерахування грошових коштів
на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження грошових
коштів на рахунок Продавця.
3.2.3. Ціни на будь-які позиції Товару, зазначені на сайті rodovid.net, є чинними на момент здійснення
замовлення.
3.2.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення до того моменту, поки він не
оплачений.
3.2.5. Замовлення приймаються до виконання тільки після надходження грошових коштів на рахунок
Продавця, за виключенням вибору способу оплати «Готівка» при отриманні.
3.2.6. Послуги платіжної системи LiqPay оплачує Продавець.
3.3. УМОВИ ВІДПРАВЛЕННЯ/ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ
3.3.1. При оформленні замовлення Покупець повинен чітко вказати адресу та Одержувача доставки.
Одне замовлення може бути оформлене на одну адресу.
3.3.2. Відправлення замовлення виконується за попереднім погодженням з Одержувачем по
телефону, що вказаний Покупцем у Замовленні.
3.3.3. Угода між Продавцем і Покупцем діє з моменту її укладення до моменту отримання замовлення
Одержувачем/Покупцем.
3.4. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ.
3.4.1. Покупець має право повернути Товар у тому самому вигляді, в якому він був надісланий,
протягом 2-х тижнів із дня отримання.
3.5. ІНТЕЛЕКТАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. Авторські права.
3.5.1. Продавець має виключні права власності на книжки
4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН
4.1.1. Акцепт Оферти Покупцем є підтвердженням укладення Договору за умовами Оферти.
4.1.2. Договір набирає чинності з моменту оплати замовлення Покупцем і є чинним до моменту
виконання Продавцем зобов’язань за цим Договором.
4.1.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд у будь-який момент і
без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (чинна) редакція Договору завжди
доступна на сайті.
4.1.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення змін в
укладений вже чинний Договір між Покупцем і Продавцем, зміни в Договорі набирають
чинності з такими змінами в Оферті.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.
5.1.1. Продавець гарантує збереження таємниці інформації, що ї Покупець вказує при реєстрації або
при оформленні замовлення.
5.1.2. Продавець гарантує, що персональні дані не будуть використані в корисливих цілях, на
сторонніх ресурсах або для поширення спаму.
5.1.3. При оформленні замовлення Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, що
надаються Продавцеві, виключно для ідентифікації Покупця/Одержувача при повторних
замовленнях і для коректного їх виконання.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання або зберігання Товару
Покупцем.
6.1.2. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.
6.1.3. Сторони погоджуються, що будь-які спірній ситуації, вирішення яких не вдалося досягти
шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.