Ростислав Забашта

Ростислав Забашта

Науковий редактор серії “Давня скульптура і пластика України” і першої книги «ДОБА БРОНЗИ» (Родовід, 2009), монографії «КОЗАК МАМАЙ» (Родовід, 2008), "ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ІКОНА" (РОДОВІД, 2003), співредактор видання "ІКОНА ШЕВЧЕНКОВОГО КРАЮ" (РОДОВІД, 2000).

Кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, ініціатор створення, співатор, науковий і художній редактор журналу "Студії мистецтвознавчі" (ІМФЕ НАН України, 2003--2020)

Інші публікації:
Образ оленя в християнському мистецтві на теренах України (Середньовіччя - ранній Новітній час) / Ростислав Забашта ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2014;
Фресковий образ святого Онуфрія великого в Софії Київській : історико-іконографічний вимір / Р. Забашта // Княжа доба: історія і культура. – 2014;
Ікона "Видіння св. Євстафія Плакиди" з Плазова як пам'ятка етнокультурних зв'язків раннього Нового часу / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. - 2014;
Історія українського мистецтва : у 5 т. / голов. ред. Ганна Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2006
Т. 1 : Мистецтво первісної доби та стародавнього світу / Володимир Білозор [та ін.] ; [ред. Р. Михайлова, Р. Забашта]. – 2008;
Т. 2 : Мистецтво середніх віків / В. Александрович, Р. Забашта [та ін.] ; [ред. Л. Ганзенко та ін.]. – 2010;
Василь Забашта. Малярство : [альбом-каталог] / Василь Забашта ; [упоряд.: Р. Забашта, Г. Забашта] = Vasyl Zabashta. Painting / Vasyl Zabashta. – К. : Майстерня книги, 2008;
Словник художників України. Біобібліографічний довідник / від. ред. Р. Забашта. – Київ: Вид-во ІМФЕ, 2019. – Т. І : А–В. – 240 с.

Читати далі