Валерій Сахарук

Валерій Сахарук

Співавтор книги «КОЗАК МАМАЙ» (Родовід, 2008)

Мистецтвознавець, куратор. Молодший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (Київ), завідувач відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій

Інші публікації:
Село. Століття мистецьких інспірацій = Village. Centuries for art inspirations. Великий перевіз, резиденція / [авт.-упоряд. В. Сахарук]. - Київ : АДЕФ Україна, 2015;
Анатолій Сумар: каталог творів = Anatoliy Sumar : a cat. of works / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва, Нац. худож. музей України ; [авт.-упоряд.] Валерій Сахарук. – Київ : АДЕФ-Україна, 2014;
Художник і модель : європейська традиція в творчості Анатолія Сумара / В. Сахарук // Сучасне мистецтво. - 2014. – Вип. 10;
Kiyiv art meeting = Київська мистецька зустріч : нове мистецтво Польщі, України, Росії / Центр "Український дім", Галерея "Аліпій" ; ред. Валерій Сахарук. - К. : Центр "Український дім" : Галерея "Аліпій", 1995;
Мистецькі імпресії : малярство, графіка, скульптура, інсталяція: каталог-проект виставки і каталога В. Сахарук / ред. І. Блюміна. - [Київ] : Центр "Український Дім", галерея "Аліпій", 1994;

Читати далі

Видання автора