Олександр Найден

Олександр Найден

Редактор і автор статті до монографії «МАРІЯ ПРИМАЧЕНКО 100» (Родовід, 2009)

Доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України

Інші публікації:
Квітка на комині. Настінні розписи Уманщини першої половини ХХ століття. Історія, семантика, образи / Олександр Найден, Ірина Ходак. - К. : Стилос, 2013;
Феномен традиційної селянської ляльки: еволюція образу - від "княгині" до авторської ляльки і сувенірної ляльки -символу, ляльки різних регіонів / Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара", Ін- мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України ; [авт. проекту: Олександр Найден, Людмила Орлова, Катерина Орлова-Гузова], 2013;
Марія Приймаченко: орнамент простору і простір орнаменту: [нариси жанр. поетики творів] / Олександр Найден. - К. : Стилос, 2011;
Катерина Білокур: філософія мовчазного бунту: наук. ст., есеї, культурол. пр. до 100-річчя і 110-річчя Катерини Білокур / [Н. І. Велігоцька та ін.] ; за ред. д-ра мистецтвознав. Олександра Найдена. - К. : Стилос, 2011;
Народна картина "Ангел стереже дітей": розвідки щодо походження, семантики та образних факторів / Олександр Найден. - К. : Стилос, 2008;
Образ воїна в українському фольклорі. Семантичні та образні аспекти / О. С. Найден. - К. : Видавничий дім "Стилос", 2005;
Українська народна іграшка. Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості / О. С. Найден. - К : АртЕк, 1999;
Українська народна картина. Фольклорний та етноісторичний аспекти походження і функцій образів: дис. д-ра мистецтвознавства/ Олександр Семенович Найден. - К., 1997;

Читати далі

Видання автора