Людмила Білоус

Людмила Білоус

Автор-упорядник каталогу «Українські порохівниці ХVІІ – початку ХХ століть в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва» (Родовід, 2008)

Мистецтвознавець, музеолог, заступник генерального директора з наукової роботи Національного музею українського народного декоративного мистецтва

Інші публікації:
Дерев’яні хрести з експедицій Данила Щербаківського в колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – С. 303–312;
К истории формирования этнографической коллекции в собрании Национального музея украинского народного декоративного искусства // Этнографические коллекции в музеях: культурные стратегии и практики. Материалы 12-х Санкт-Петербургских этнографических чтений. – СПб, 2013. – С. 132–137;
Образ Катерини Білокур у музиці, театральних виставах і кіно // Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу: науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження К. Білокур. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – С. 47– 61;
Художнє різьблення по дереву // Історія декоративного мистецтва України: У 5 т. / НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Т. ІV. – К., 2011. – С. 195–218;
Три антимінси з колекції Музею українського народного декоративного мистецтва // Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція: збірник наукових праць. – К.: ТОВ «ХІК», 2010. – С. 144–154;
З історії музею та його колекції // Музей українського народного декоративного мистецтва: Альбом. – К.: Мистецтво, 2009. – С. 6 – 16;
Художнє скло ХІХ століття // Історія декоративного мистецтва України: У 5 т. / НАН України. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – Т. ІІІ. – К., 2009. – С. 269 – 276;
Брокарівська вишивка в українському народному вбранні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Народний костюм як виразник національної ідентичності: збірник наукових праць. – К., 2008. – С. 38 – 48;
Художня обробка кістки та рогу // Історія декоративного мистецтва України; У 5 т. / НАН України. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – Т. ІІ. – К., 2007. – С. 249 – 254;
Становлення і діяльність Музею українського народного декоративного мистецтва (1954–2004) // Музеї народного мистецтва та національна культура: збірник наукових праць. – К.: Златограф, 2006. – С. 18 – 29;
Художнє життя Києва останньої третини ХІХ століття. Хроніка подій // Перші читання пам’яті М.Ф.Біляшівського. Матеріали наукової конференції 22 червня 2005 року. – Київ: Артанія Нова, 2006. – С. 3 – 15;

Читати далі