Дарія Зельська Даревич

Дарія Зельська Даревич

Авторка дослідження каталогу «ЗБІРКА ГАЛИНИ ГОРЮН ЛЕВИЦЬКОЇ. COLLECTION OF HALYNA HORIUN LEVYTSKY» (Родовід, 2006)

Доктор історії мистецтва, колишній «adjunct» професор і викладач Йоркського університету у Торонті

Інші публікації:
For the Love of Freedom: Early Works of Volodymyr Makarenko // Volodymyr Makarenko: Paintings. New York: Artfira, 2013;
Мистецька спадщина Ніла Хасевича = The Artistic Legacy of Nil Khasevych // Життя і творчість Ніла Хасевича = Nil Khasevych - His Life and Art / Олександр Іщук, Ігор Марчук ; вступ. ст. укр. та англ. мовами написана д-р Дарією Даревич; [упоряд. кат.: Дарія Даревич, Анна Ладик, Ігор Марчук]. - Л. ; Торонто : Літопис УПА, 2011;
The Legacy of Leo Mol // Winnipeg Papers on Ukrainian Arts Culture in Canada. Winnipeg: The Centre for Ukrainian Canadian Studies, University of Manitoba, 2010;
Українська культура і мистецтво крізь віки = Ukrainian Art and Culture through the Ages // Укр. модернізм 1910—30. = Ukrainian Modernism 1910-1930. Kyiv: Ukrainian Art Museum, 2006;
До п’ятдесятиліття Спілки Українських Мистців у Канаді = The Ukrainian Association of Visual Artists of Canada on Their Fiftieth Anniversary // 50-ліття Української Спілки Образотворчих Мистців Канади. Торонто: УСОМ, 2006;
Катерина Антонович (1874-1975): Прага – Вінніпеґ = Kateryna Antonovych (1874-1975): From Prague to Winnipeg // Ukrajinske Vytvarne Umeni v Mezivalecnem Československu. Praha: Narodna knyhovna Česke Republiky-Slovenska hnihovna, 2005;
Images and Evocations of the Famine-Genocide in Ukrainian Art // Canadian American Slavic Studies. – 2003. – Т. 47. - № 3;
Три покоління Холодних = Three Generations of Cholodny Artists. Нью-Йорк: Український музей, 2001;
Сто екслібрісів Мирона Левицького. Торонто: НТШ, т. 36, 1997;
Зображення суспільного і політичного устрою у графіці Тараса Шевченка // Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк: НТШ, 1991;
Розвиток українського малярства // Дух України. – Вінніпеґ: Вінніпезька ґалерія мистецтв, 1991;
Мирон Левицький. Торонто: УСОМ, 1985

Читати далі