Ганна Врочинська

Ганна Врочинська

Авторка монографії «УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ЖІНОЧІ ПРИКРАСИ» (Родовід, 2007, 2008)

Кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, заступник голови вченої ради Інституту Народознавства НАН України

Інші публікації:
Українська культура: з нових досліджень: зб. наук. ст. на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60-ліття / НАН України, Інститут народознавства ; відп. ред. Г. Врочинська, Р. Яців. - Л., 2007;
Прикраси в декоративно-образній структурі народного жіночого вбрання XIX - поч. XX ст. / Г. Врочинська //Народознав. зошити. - 2004. - № 3-4;

Читати далі