Тетяна Павлова

Тетяна Павлова

Співавторкавторка монографії«БОРИС КОСАРЕВ. 1920-ті роки: від малярства до теа-кіно-фото» (Родовід, 2009), авторка монографії «ВАСИЛЬ ЄРМІЛОВ ЖДЕ ВЕСНУ» / «ВАСИЛИЙ ЕРМИЛОВ ОЖИДАЕТ ВЕСНУ» (Родовід, 2012), авторка статті «Фотохроніки Бориса Косарева» каталогу «БОРИС КОСАРЕВ: Харківський модернізм, 1915-1931. BORYS KOSAREV: Modernist Kharkiv, 1915-1931» (Родовід, 2011)

Доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Інші публікації:
Мистці українського авангарду в Харкові / Тетяна Павлова. – Харків : Графпром, 2014;
The History of European photography. Vol. І-II / [T. Pavlova and others]. – The Central European House of Photography. – Bratislava; Vienna, 2010-2014;
Энциклопедия русского авангарда в 3-х т. / [ Т. Павлова та інші]. – М. : Глобал Эксперт энд Сервис Тим, 2013-2014 ; Х. : ДРУКАРНЯ МАДРИД : Графпром, 2014;
Василь Єрмілов: Від харківського "Бавгаузу" до Київського художнього інституту / Т. Павлова // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. - 2013. - Вип. 5;
Художньо-стилістичні напрямки в українському пейзажі І третини ХХ ст. (харківське мистецьке коло) / Т. В. Павлова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 7;
Символический образ штетла (выставочный проект Евгения Котляра) / Т. В. Павлова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 5;
Василь Єрмилов: П’єро конструктивістської сцени / Т. В. Павлова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 7;
Stillleven у студіях Бориса Косарева: Імператив жанру / Т. Павлова // Художня культура. Актуальні проблеми. - 2010 . - Вип. 7;
Пейзаж у харківській художній фотографії останньої третини ХХ століття / Т. В. Павлова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2008. - № 4;
Фотографія в мистецькому процесі Харкова на межі XIX-XX століть (на матеріалі пейзажного жанру) / Т. В. Павлова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2008. - № 2;
Осінній топос в пейзажі Віктора Гонтарова / Т. В. Павлова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. - 2008. - №1;
Фотомистецтво в художній культурі Харкова останньої третини XX століття (на матеріалі пейзажного жанру) : дис. канд. Мистецтвознавства / Т. Павлова; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. - Х., 2007;
Взгляд на индустрию: фотографии А. Иваницкого / Т. В. Павлова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2007. - № 8;

Читати далі