Валентина Немцова

Валентина Немцова

Співавторка монографії «ХАРКІВСЬКА ПЕЙЗАЖНА ШКОЛА. Остання чверть XІХ – початок XХ століття» (Родовід, 2009)

Мистецтвознавець, художній критик, кандидат мистецтвознавства. Член творчої спілки істориків мистецтва та художніх критиків СНД, Національної спілки художників України. Доцент Харківської національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого

Інші публікації:
Харьковская художественная школа / В. Немцова. - Х. : Шевченко, 2011;
Мистецтво незалежної України : навч. посібник / Л. В. Анучина, В. С. Нємцова [та ін.]. - Х. : ППВ "Нове слово", 2007;
Изобразительное искусство Харьковщины : исторический очерк / В. С. Немцова. - Х. : Регион-информ, 2004;
Идея и образ времени в культуре Киевской Руси: основные концепции времени и специфика древнерусской темпоральности / В. С. Немцова, Н. В. Титов. - Х. : ЧПИ "Новое слово", 2003;

Читати далі