Надія Довженко

Надія Довженко

Авторка книги «ДОБА БРОНЗИ» (Родовід, 2009)

Старший викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Інші публікації:
Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття: Конференція під патронатом Прем'єр-Міністрів України і Польщі / Інститут Центрально-Східної Європи; упоряд. : Т. Балабушевич, Н. Довженко. - К., 1999;
Семантичний аспект дослідження скульптурних пам'яток Надчорноморщини доби енеоліту-бронзи / Н. Довженко // Наукові записки НаУКМА. – Т. 3. Історія. – 1998;
К проблеме социальной стратификации племен ямной культурно-исторической общности // Новые памятники ямной культуры степной зоны Украины. – 1988. (У співавторстві);
О двух традициях в евразийской монументальной скульптуре в эпоху энеолита-бронзы // Актуальные проблемы историко-археолгических исследований. – Киев: Наукова думка, 1987. (У співавторстві);
Ямная культурно-историческая область. Южнобугский вариант. – Киев, 1986. (У співавторстві);

Читати далі