Валентина Чечик

Валентина Чечик

Співавторка монографії «БОРИС КОСАРЕВ. 1920-ті роки: від малярства до теа-кіно-фото» (Родовід, 2009), авторка статті «Театр Бориса Косарева» каталогу «БОРИС КОСАРЕВ: Харківський модернізм, 1915-1931. BORYS KOSAREV: Modernist Kharkiv, 1915-1931» (Родовід, 2011)

Кандидат мистецтвознавства, доцент Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Інші публікації:
Сценическая конструкция как архитектоническая основа пространственной организации в станковом творчестве А. Г. Тышлера / Е. В. Мазова, В. В. Чечик // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. – 2012;
Интерпретация мотива средневекового площадного театра в станковом творчестве А. Г. Тышлера / Е. В. Мазова, В. В. Чечик // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. – 2012;
Театрально-декораційне мистецтво Харкова: авангардні пошуки 1910-1920-х років : дис. канд. мистецтвознавства / В. Чечик; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. - Х., 2006;

Читати далі