Станіслав Бушак

Станіслав Бушак

Співавтор книги «КОЗАК МАМАЙ» (Родовід, 2008)

Мистецтвознавець, історик культури, член Національної спілки художників України

Інші публікації:
Історія українського мистецтва: у 5 т. / голов. ред. Ганна Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського . - К., 2006
Т. 3 : Мистецтво другої половини ХVI - XVIII століття / Нурія Акчуріна-Муфтієва, С. Бушак [та ін.]. – 2011;
Платон Олександрович Білецький - мамаєзнавець / С. Бушак // Художня культура. Актуальні проблеми. – 2010. – Вип. 7;
Творчі почерки давніх авторів народних картин типу "Козак Мамай” / С. Бушак // Українська академія мистецтва. - 2010. – Вип. 17;
Історико-мистецькі передумови формування композиційного канону української народної картини "Козак Мамай" / С. Бушак // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – 2009. – Вип. 2;
Концепції культури в історії української гуманітарної думки ХІХ - ХХ століть: колект. моногр. / С. Бушак [та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. Ком. Славістів. - К., 2007;

Читати далі

Видання автора