Ганна Арендар

Ганна Арендар

Авторка каталогу колекції «СРІБНИЙ ПОСУД XVII – початку XX століть. Silver Tableware of the 17th – Early 20th Centuries» (Родовід, 2006)
Головний зберігач фондів Чернігівського історичного музею ім.В.В. Тарновського
Інші публікації:
Реліквії Леоніда Глібова в Чернігівському історичному музеї ім. В. В. Тарновського : каталог / Г. Арендар, І. Ситий // Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. — Чернігів, 2006;
Чернігівський історичний музей у 1920-90-ті рр. / Г. Арендар, С. Лихачова // Родовід. Наукові записки з історії культури України. –1996;
Срібні оправи Євангелій ХVII-ХIХ століть / Г. Арендар // Родовід. Наукові записки з історії культури України. –1996;
Козацька старшина як меценат церковного мистецтва Чернігівщини (за матеріалам Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського) / Г. Арендар // Сіверянський літопис. – 1995;