Ростислав Забашта

Ростислав Забашта

Науковий редактор серії “Давня скульптура і пластика України” і першої книги «ДОБА БРОНЗИ» (Родовід, 2009), монографії «КОЗАК МАМАЙ» (Родовід, 2008). Науковий редактор і співавтор журналу «Родовід»

Науковий співробітник відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (упродовж 2007–2011 рр. очолював цей науковий підрозділ)

Інші публікації:
Образ оленя в християнському мистецтві на теренах України (Середньовіччя - ранній Новітній час) / Ростислав Забашта ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2014;
Фресковий образ святого Онуфрія великого в Софії Київській : історико-іконографічний вимір / Р. Забашта // Княжа доба: історія і культура. – 2014;
Ікона "Видіння св. Євстафія Плакиди" з Плазова як пам'ятка етнокультурних зв'язків раннього Нового часу / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. - 2014;
Історія українського мистецтва : у 5 т. / голов. ред. Ганна Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2006
Т. 1 : Мистецтво первісної доби та стародавнього світу / Володимир Білозор [та ін.] ; [ред. Р. Михайлова, Р. Забашта]. – 2008;
Т. 2 : Мистецтво середніх віків / В. Александрович, Р. Забашта [та ін.] ; [ред. Л. Ганзенко та ін.]. – 2010;
Василь Забашта. Малярство : [альбом-каталог] / Василь Забашта ; [упоряд.: Р. Забашта, Г. Забашта] = Vasyl Zabashta. Painting / Vasyl Zabashta. – К. : Майстерня книги, 2008;
Словник українського сакрального мистецтва / М. Станкевич, Р. Забашта [та ін.] ; наук. ред. М. Станкевич ; Інститут народознавства НАН України. - Л., 2006;

Читати далі